STRONA SZKOŁY

Technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością dietetyka

Z nami zdobędziesz zawód przyszłości

W Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności konieczne do pracy w gastronomii.

Aplikuj

Zdobądź wiedzę i umiejętności kucharskie

Ponadto opanuj umiejętności dietetyka – planuj i oceniaj jadłospisy, obliczaj wartości odżywcze i energetyczne posiłków, układaj menu codzienne i okolicznościowe, a to wszystko z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych.

planuj dietę

Nauczysz się tworzyć i planować dopasowane diety w oparciu o wartości odżywcze i energetyczne posiłków.

Umiejętności

Absolwent jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. Posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną posiłków. Układa menu codzienne i okolicznościowe. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu, poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal konsumpcyjnych.

Do czego przygotowujemy?

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością DIETETYKA jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Będziesz przygotowany do:
 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania

 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów

 • planowania i oceny żywienia

 • organizowania produkcji gastronomicznej

 • planowania i realizacji usług gastronomicznych

Najczęściej zadawane pytania

Czego nauczy się uczeń w ramach innowacji?

 • pozna elementy dietetyki,
 • planowanie diety i pomoc w jej stosowaniu,
 • koordynowanie programu żywieniowego,
 • dobór odpowiednich składników w określonych dietach,
 • nauczy się zasad cateringu dietetycznego,
 • pozna reguły zdrowego stylu życia.

Jakie będą przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym?

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski, BIOLOGIA/GEOGRAFIA.

Ile będą trwały praktyki?

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (280 godzin) w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Jakie uczeń zdobędzie kwalifikacje?

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

W jakich miejscach uczeń znajdzie prace po szkole?

 • restauracje,
 • hotele,
 • domy wczasowe,
 • bary,
 • kawiarnie,
 • sanatoria,
 • instytucje zajmujące się obrotem żywnością,
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne,
 • szpitale,
 • instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności.

Czym jest specjalizacja dietetyk?

Dietetyk jest specjalistą, który posiada wiedzę nie tylko z zakresu żywienia człowieka, ale również biochemii, anatomii, psychologii oraz medycyny. Celem pracy dietetyka jest prowadzenie terapii dietetycznej, zachęcanie do zmiany nawyków żywieniowych, szerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej oraz wspomaganie leczenia dietetycznego wielu chorób.

STRONA SZKOŁY